”Sämre folk”

”Sämre folk” av Ina Lange är Projekt Lönnrots utgivelse nr 24. E-boken
är public domain såväl inom EU som i övriga världen, varför vi inte sätter
några som helst restriktioner med hänsyn till e-bokens användning eller
dess distribution.

Denna e-bok har producerats av Matti Järvinen och Distributed
Proofreaders Europe.


Projekti Lönnrot kotisivu

http://www.lonnrot.net/

Projekti Gutenberg kotisivu

http://www.gutenberg.org/


”SÄMRE FOLK”

En berättelse

Af

DANIEL STEN [Ina Lange]

 

Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 1885.

 

 

Till fru Anne-Charlotte Edgren


INNEHÅLL:

Modern.
Sonen.
Dottern.

 

_Fru Edgren!_

Jag tänker Ni ännu mins det besök vi en gång gjorde i ”ett hem”!

I det lilla köket der herrskade en ordning, som hvarje husmor väl
förstår att uppskatta, och man omtalade för oss, att den alls icke
vackra eller unga qvinna, som vi sågo der, och som hade inrättningens
matlagning om händer, ännu var älskad af en man, som redan i femton,
tjugu år svärmat för henne.… Lue koko juttu

Berättelser från Finland

’Berättelser från Finland’ av Inn Lange är Projekt Lönnrots utgivelse
nr 23. E-boken är public domain såväl inom EU som i övriga världen,
varför vi inte sätter några som helst restriktioner med hänsyn till
e-bokens användning eller dess distribution.

Denna e-bok har producerats av Matti Järvinen och Projekt Gutenberg.


Projekti Lönnrot kotisivu

http://www.lonnrot.net/

Projekti Gutenberg kotisivu

http://www.gutenberg.org/


BERÄTTELSER FRÅN FINLAND

Af

DANIEL STEN (Ina Lange)

 

Z. Hæggströms Förlagsexpedition, Stockholm, 1890.

 

 

Till Gabriele von Plessen.


INNEHÅLL:

Hvart femtionde år slår en blomma ut
Mot afton
Natt
Vid Raiala mo
För ett silfverhjärta
Far och son
När lindarne blomma

 

Hvart femtionde år slår en blomma ut.… Lue koko juttu

Daniel Hjort

Daniel Hjort av J. J. Wecksell är Projekt Lönnrots utgivelse nr 19.
E-boken är public domain såväl inom EU som i övriga världen, varför
vi inte sätter några som helst restriktioner med hänsyn till e-bokens
användning eller dess distribution.

Denna e-bok har producerats av Tapio Riikonen och Projekt Lönnrot.


Projekti Lönnrot kotisivu

http://www.lonnrot.net/

Projekti Gutenberg kotisivu

http://www.gutenberg.org/


DANIEL HJORT

Sorgespel i fem akter med fyra tablåer

Af

Josef Julius Wecksell

Första gången uppfördt å Nya Teatern i Helsingfors den 26 november 1862.

 

K. E. Holms Förlag, Helsingfors, 1901.


PERSONERNA:

KARL, hertig af Södermanland, riksföreståndare.
ARVID STÅLARM, krigsöfverste i Finland.
JOHAN FLEMING, son till Klaes Fleming och Ebba Stenbock.… Lue koko juttu

Samlade arbeten II

’Samlade arbeten II’ av J. L. Runeberg är Projekt Lönnrots utgivelse
nr 4. E-boken är public domain såväl inom EU som i övriga världen,
varför vi inte sätter några som helst restriktioner med hänsyn till
e-bokens användning eller dess distribution.

Denna e-bok har producerats av Tapio Riikonen och Projekt Lönnrot.


Projekti Lönnrot kotisivu

http://www.lonnrot.net/

Projekti Gutenberg kotisivu

http://www.gutenberg.org/


SAMLADE ARBETEN II

af

Johan Ludvig Runeberg

 

G. W. edlund, Helsingfors, 1903.


INNEHÅLL:

Kung Fjalar
Nadeschda
Kan ej
Kungarne på Salamis

Psalmer
N:o 2. Herrans bud
N:o 3.
N:o 10. Herrans bön
N:o 12. Döpelsen
Konung Davids psalmer
N:o 27. Den 8 kon.… Lue koko juttu

Samlade arbeten I

’Samlade arbeten I’ av J. L. Runeberg är Projekt Lönnrots utgivelse
nr 3. E-boken är public domain såväl inom EU som i övriga världen,
varför vi inte sätter några som helst restriktioner med hänsyn till
e-bokens användning eller dess distribution.

Denna e-bok har producerats av Tapio Riikonen och Projekt Lönnrot.


Projekti Lönnrot kotisivu

http://www.lonnrot.net/

Projekti Gutenberg kotisivu

http://www.gutenberg.org/


SAMLADE ARBETEN I

af

Johan Ludvig Runeberg

 

G. W. Edlund, Helsingfors, 1903.


FÖRSTA BANDETS INNEHÅLL:

J.L. Runebergs biografi

Älgskyttarne
Första sången
Andra sången
Tredje sången
Fjärde sången
Femte sången
Sjätte sången
Sjunde sången
Åttonde sången
Nionde sången

Hanna
Till den första kärleken
Första sången
Andra sången
Tredje sången

Julkvällen
Första sången
Andra sången
Tredje sången

Smärre episka dikter
Grafven i Perho
Zigenaren
Jenny

Julkvällen

Fänrik Ståls sägner
Förra samlingen
Vårt land
Fänrik Stål
Molnets broder
Veteranen
Löjtnant Zidén
Torpflickan
Sven Dufva
Von Konow och hans korporal
Den döende krigaren
Otto von Fieandt

Sandels
De två dragonerne
Gamle Hurtig
Kulneff
Konungen
Fältmarskalken
Sveaborg
Döbeln vid Jutas
Senare samlingen
Soldatgossen
Björneborgarenas marsch
Fänrikens marknadsminne
Lotta Svärd
Gamle Lode
Främlingens syn
Fänrikens hälsning
Von Törne
Den femte juli
Munter
Von Essen
Trosskusken
Vilhelm von Schwerin
N:o femton Stolt
Bröderna
Landshöfdingen
Adlerereutz

Lyriska dikter

Första delen

Till Franzén
Den gamles hemkomst
Det ädlas seger
Lärkan
Majsång
Flyttfåglarne
Vallgossen
Mina dagar
Till en fågel
Vårmorgonen
Till en blomma
Fågelboet vid landsvägen
Sommarnatten
Svanen
Torpflickan
Höstaftonen
Tröst
Kärlekens förblindande
Flickans klagan
Till oron
Den älskande
Till min sparf
Begrafningen
Till Frigga
Ungdomen
Den väntande
Färd från Åbo
Hvad jag är säll!… Lue koko juttu